Standardowe uchwyty wiertarskie bezkluczowe samozaciskowe z monolitycznym trzpieniem wiertarskim