Jednolity frez do gwintu i fazowania osiowego oraz frezowania śrubowego