Skrawanie cylindryczne - ze skośną powierzchnią natarcia