Narzędzie na płytki wymienne do przecinania i rowków promieniowych