Osiowe przecinanie i obróbka rowków, na wymienne płytki