Promieniowe przecinanie i obróbka rowków, monolityczne