Płytka do gwintowania o pełnym i niepełnym zarysie