Płytka do przecinania i obróbki rowków - półfabrykat